1. Åke

  Åke, mansnamn av nordiskt ursprung, motsvarande det fornvästnordiska Áki.
 2. Åke Holmberg

  Holmberg, Åke, 1907–91, författare och översättare.
 3. Åke Parmerud

  Parmerud, Åke, född 24 juli 1953, tonsättare och multimedieartist.
 4. Åke Åkermalm

  Åkermalm, Åke, 1910–82, språkforskare, universitetslektor i nordiska språk vid Stockholms universitet 1960–76.
 5. Åke Axelsen

  Åke Axelsen (Tott), danskt riksråd, se Åke Axelsen Tott.

 6. Åke Åkerman

  Åkerman, Åke, 1887–1955, botanist, genetiker och växtförädlare, professors namn 1933.
 7. Åke Åkerström

  Åkerström, Åke, 1902–91, antikforskare, föreståndare för Svenska institutet i Athen 1948–56, professor i klassisk fornkunskap och antikens historia vid Göteborgs universitet 1956–69.
 8. Åke Holm

  Holm, Åke, 1900–80, keramiker.
 9. Åke Göransson

  Göransson, Åke, 1902–42, konstnär.
 10. Åke Axelsson

  Axelsson, Åke, född 1932, inredningsarkitekt och möbelformgivare, professors namn 1995.