1. fi

  fi, egentligen ϕ, beteckning (med reservbeteckningen ϕ v) för relativ ånghalt; SI-enhet är 1.
 2. fukt

  fukt, i vissa sammanhang benämning på vatten, i gasfas, vätskefas eller fast fas (is).
 3. fukttransport

  fukttransport, flöde av vatten i ångfas eller vätskefas.
 4. luftfuktighet

  luftfuktighet, halt eller mängd av vattenånga i luften.