1. tideräkning

  tideräkning är ett system för att dela in tiden och vardagslivet med hjälp av olika naturliga tidsenheter som dygn och år.
 2. burfåglar

  burfåglar, hobbyfåglar, sällskapsfåglar, fåglar som hålls i burar eller voljärer som sällskap och hobby.
 3. friidrott

  friidrott, tidigare även allmän idrott, samlande term för idrottsgrenar inom disciplinerna löpning, hopp, kast och mångkamp.

 4. morot

  morot, Daucus carota, art i familjen flockblomstriga växter.
 5. fågelinfluensa

  fågelinfluensa, aviär influensa, sjukdom som orsakas av ett flertal subtyper av influensavirus typ A.
 6. årstid

  årstid, en av årets fyra delar (vår, sommar, höst och vinter), vilka astronomiskt sett motsvarar var sin fjärdedel av jordens bana runt solen.
 7. gloxiniaväxter

  gloxiniaväxter, Gesneriaceae, familj tvåhjärtbladiga växter som omfattar drygt 2 000 arter saftiga örter, småbuskar och dvärgträd.
 8. alfågel

  alfågel är en art i fågelfamiljen dykänder.
 9. grenbroskskivling

  grenbroskskivling, Marasmiellus ramealis, art i basidsvampsordningen Agaricales.
 10. Florian Illies

  Illies, Florian, född 1971, tysk författare och kulturjournalist.