1. Alperna

  Alperna, Europas mäktigaste bergssystem, bestående av ett brett bälte av bergskedjor, som sträcker sig i en 1 200 km lång båge från trakten av Nice och Genua vid Medelhavet norrut till Genèvesjön i Schweiz, därefter i nordöst–östlig riktning till trakten av Wien.
 2. guckusko

  guckusko, Cypripedium calceolus, art i växtfamiljen orkidéer.
 3. viltvård

  viltvård, sammanfattande benämning på åtgärder som syftar till att bevara vilt samt att främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna.
 4. Ödeshög

  Ödeshög, kommun i Östergötland (Östergötlands län).

 5. Sunne

  Sunne, kommun i Värmland (Värmlands län).

 6. Sundsvall

  Sundsvall, kommun i Medelpad (Västernorrlands län).

 7. Åmål

  Åmål, kommun i Dalsland (Västra Götalands län).

 8. nordisk stormhatt

  nordisk stormhatt, Aconitum sep­ten­trio­nale, art i familjen ranunkelväxter.

 9. gotlandsmåra

  gotlandsmåra, Galium rotundifolium, art i familjen mårväxter.
 10. Asturien

  Asturien, spanska Principado de Asturias, region i nordvästra Spanien, vid Biscayabukten; 10 600 km2, 1 miljon invånare (2016).