1. Öckerö

  Öckerö är centralort i Öckerö kommun i Bohuslän och har nästan 3 600 invånare.

 2. Öckerö

  Öckerö, centralort på ön med samma namn i Öckerö kommun, Bohuslän (Västra Götalands län), 26 km väster om Göteborg; 3 568 invånare (2016).

 3. Öckerö

  Öckerö, församling i Göteborgs stift, Öckerö kommun, Bohuslän (Västra Götalands län); 12 678 invånare (2016).

 4. Bohuslän

  Bohuslän, Sveriges västligaste landskap, beläget vid Skagerrak.

 5. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.

 6. Västra Götalands län

  Västra Götalands län, län i västra Sverige.

 7. Kalvsund

  Kalvsund, tätort i Öckerö kommun, Bohuslän (Västra Götalands län); 208 invånare (2016).

 8. Laxdœla saga

  Laxdœla saga (”Laxdalingarnas saga”), en av de stora islänningasagorna.
 9. Hälsö

  Hälsö, tätort på ön med samma namn i Öckerö kommun, Bohuslän (Västra Götalands län) 25 km nordväst om Göteborg; 586 invånare. (2016).

 10. Rörö

  Rörö, tätort på ön med samma namn i Öckerö kommun, Bohuslän (Västra Götalands län), 10 km norr om Öckerö; 262 invånare (2016.