1. Jan-Öjvind Swahn

  Swahn, Jan-Öjvind, 1925–2016, folklorist, docent i etnologi i Lund 1955 och i folkloristik vid Åbo Akademi 1977–92, professors namn i Finland 1982.

 2. Öjvind

  Öjvind, även Öyvind, Övind, nordiskt mansnamn, sidoform av namnet Ejvind, Eivind, Eyvind.
 3. Beppe Wolgers

  Wolgers, Bertil ( Beppe), 1928–86, författare, konstnär och underhållare.
 4. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.
 5. Sara Lundberg

  Lundberg, Sara, född 1971, illustratör och författare.

 6. Sven Christer Swahn

  Swahn, Sven Christer, 1933–2005, författare, översättare och litteraturvetare, bror till Jan-Öjvind Swahn.
 7. Blekinge

  Blekinge, landskap i Sydsverige.