1. Portugisiska Östafrika

  Portugisiska Östafrika, tidigare benämning på Moçambique.
 2. Tyska Östafrika

  Tyska Östafrika, 1885–1920 område i Östafrika (från 1897 tysk statskoloni), motsvarande dagens Burundi, Rwanda och fastlandsdelen av Tanzania.
 3. Italienska Östafrika

  Italienska Östafrika, sammanfattande benämning, antagen 1936, på det italienska kolonialväldet i östra Afrika (Etiopien, Eritrea och Italienska Somaliland).
 4. Brittiska Östafrika

  Brittiska Östafrika, tidigare brittiska besittningar i östra Afrika.
 5. mullvadsgnagare

  mullvadsgnagare, Bathyergidae, familj marsvinsartade gnagare med åtta arter i Afrika söder om Sahara.
 6. balsaminväxter

  balsaminväxter, Balsaminaceae, tvåhjärtbladig växtfamilj som förekommer i tempererade och tropiska trakter i Europa, Asien, Afrika, Nord- och Mellanamerika.
 7. cichlider

  cichlider, ciklider, brokabborrar, Cichlidae, familj läppfisklika fiskar med över 1 500 arter, huvudsakligen i tropiska sötvatten i Afrika, Syd- och Centralamerika, på Madagaskar och i södra Indien.
 8. Africanthropus

  Africanthropus, nu förkastad benämning på några fynd av tidiga människor från Syd- och Östafrika.
 9. malawiciklider

  malawiciklider, fiskar, se mbuna-gruppen.
 10. Azania

  Azania, namn på Östafrikas kust söder om Kap Guardafui, använt av grekiska geografer under antiken och senare av araberna.