1. à jour

  à jour [ung. aʃo´r] adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. àjourfattning

  àjourfattning, montering av smyckestenar i öppen fattning (utan bottenplatta); började vid 1700-talets slut alltmer ersätta den slutna fattningen.
 3. Journal of Physics

  Journal of Physics, brittisk vetenskaplig tidskrift, sedan 1968 utgiven av Institute of Physics.
 4. journalistisk

  journalis´tisk [ʃor-] adj. ~t ORDLED: journ-al-ist-isk
  Svensk ordbok
 5. journalistik

  journalisti´k [ʃor-] subst. ~en ORDLED: journ-al-ist-ik-en
  Svensk ordbok
 6. Sèvresporslin

  Sèvresporslin, porslin tillverkat i Sèvres av Manufacture nationale de Sèvres; antal anställda ca 180 (1994).
 7. Luxemburg

  Luxemburg, stat i västra Europa.

 8. ajournering

  ajournering, uppskjutande av ett sammanträde eller en del av det (t.ex. en punkt på dagordningen).
 9. Melchior von Grimm

  Grimm, Melchior von, 1723–1807, baron, tysk författare som skrev på franska.
 10. Gobelins

  Gobelins, Les Gobelins, egentligen Manufacture Nationale des Gobelins, en 1662 i Paris grundad kunglig fabrik för vävda tapeter och möbelklädslar, förlagd till lokaler som tidigare tillhört färgarfamiljen Gobelin.