1. Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket

  Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket, traditionell svensk översättning av Winston Churchills yttrande i underhuset 20 augusti 1940: Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.
 2. en

  en är en barrväxt som växer antingen som en buske eller som ett träd.

 3. att

  att. se attention
  Svensk ordbok
 4. att

  1att konj.
  Svensk ordbok
 5. att

  2att infinitivmärke
  Svensk ordbok
 6. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 7. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 8. judendom

  judendom är judarnas religion.
 9. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 10. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.