1. äckel

  äck´el subst. äcklet, plur. ~, best. plur. äcklen ORDLED: äckl-et
  Svensk ordbok
 2. bulimi

  bulimi, bulimia nervosa, hetsätning, dvs. intagande av stora mängder föda på kort tid.
 3. Aase Berg

  Berg, Aase, född 1967, författare, litteraturkritiker och översättare.
 4. Theodore Roethke

  Roethke, Theodore, 1908–63, amerikansk författare.
 5. Magnus Dahlström

  Dahlström, Magnus, född 1963, författare och dramatiker.

 6. Franz Xaver Kroetz

  Kroetz, Franz Xaver, född 1946, tysk (tidigare västtysk) författare och skådespelare.
 7. tvi

  tvi interj.
  Svensk ordbok
 8. vämjelse

  väm`jelse subst. ~n ORDLED: vämj-els-en
  Svensk ordbok
 9. avsmak

  a`vsmak subst. ~en ORDLED: av--smak-en
  Svensk ordbok
 10. äckla

  äck`la verb ~de ~t ORDLED: äckl-ar SUBST.: äcklande; äckel
  Svensk ordbok