1. Du sköna nya värld

  Du sköna nya värld, Brave New World, dystopisk roman av den brittiske författaren Aldous Huxley, utgiven 1932.

 2. bulimi

  bulimi är hetsätning.
 3. äckla

  äck`la verb ~de ~t ORDLED: äckl-ar SUBST.: äcklande; äckel
  Svensk ordbok
 4. äcklig

  äck`lig adj. ~t ORDLED: äckl-ig
  Svensk ordbok
 5. äckel

  äck´el subst. äcklet, plur. ~, best. plur. äcklen ORDLED: äckl-et
  Svensk ordbok
 6. kvälja

  2kväl`ja verb kväljde kväljt, pres. kväljer ORDLED: kvälj-er
  Svensk ordbok