1. äcklig

  äck`lig adj. ~t ORDLED: äckl-ig
  Svensk ordbok
 2. eufemism

  eufemism, förskönande eller beslöjande omskrivning för ett anstötligt eller oangenämt ord; jämför noaord.
 3. grimas

  grimas är ett ansiktsuttryck, en ful min, som man gör till exempel för att man vill skoja, för att något är äckligt eller för att något gör ont.
 4. sexualitet

  sexualitet är ett grundläggande behov hos människor att söka kärlek, kontakt, värme och närhet.
 5. buksvampar

  buksvampar, Gasteromycetes, Gastromycetes, grupp basidsvampar, hos vilka basidier anläggs och basidiesporer bildas av en sporbildande vävnad, gleba, inuti fruktkroppen, som har en oftast flerskiktad vägg, peridium.
 6. stank

  stank är en stark och äcklig lukt.
 7. busksvamp

  busksvamp, Telephora palmata, art i basidsvampordningen Thelophorales.
 8. S. Clay Wilson

  Wilson, S. Clay, född 1946, amerikansk serieskapare.
 9. råttor

  råttor, sammanfattande namn på många större arter i gnagarfamiljen råttdjur, framför allt släktet Rattus, som omfattar bl.a. brunråtta och svartråtta.
 10. Bodil Lindfors

  Lindfors, Bodil, född 1951, finlandssvensk författare.