1. åttafaldiga vägen

  åttafaldiga vägen, en av ”de fyra ädla sanningarna” enligt den s.k. Benarespredikan, som buddha Shakyamuni ska ha hållit kort efter sin upplysning.
 2. ädla lövträd

  ädla lövträd, se ädellövskog.
 3. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.
 4. elektrokemiska spänningsserien

  elektrokemiska spänningsserien är ett sätt att rada upp metaller efter hur hårt elektronerna är bundna till atomkärnan.
 5. ädel metall

  ädel metall, metall med hög elektrodpotential (fri korrosionspotential) i en galvanisk spänningsserie.
 6. ask

  ask, Fraxinus excelsior, art i familjen syrenväxter.
 7. lövskog

  lövskog, skog bildad av lövträd, dvs. träd med tunna, relativt breda blad.
 8. utopi

  utopi, litterär genre som beskriver en idealstat.
 9. John Steinbeck

  Steinbeck, John, född 27 februari 1902, död 20 december 1968, amerikansk författare, Nobelpristagare i litteratur 1962.
 10. oädel metall

  oädel metall är en metall som gärna reagerar kemiskt med andra ämnen.