1. ädling

  ä`dling subst. ~en ~ar ORDLED: ädl-ing-en
  Svensk ordbok
 2. vandaler

  vandaler, latin Vandali eller Vandilii, historiskt germanfolk om vars ursprung flera svårbelagda hypoteser framlagts, bl.a. att det skulle ha invandrat till kontinenten från Skandinavien.
 3. page

  page, ursprungligen en minderårig tjänare hos en förnäm herre, senare en ung ädling som i fostrande syfte tjänade vid ett furstehov (hovsven) eller hos en adelsfamilj.
 4. Beowulf

  Beowulf, den fornengelska litteraturens största och längsta verk, en hjältedikt på 3 182 rader i bevarat manuskript från ca år 1000.
 5. El Greco

  El Greco, egentligen Doménikos Theotokópoulos, född ca 1541, död 1614, grekisk-spansk målare.
 6. Enleveringen ur Seraljen

  Enleveringen ur Seraljen, tyska Die Entführung aus dem Serail, opera (sångspel med talad dialog) i tre akter av Mozart med text på tyska av Gottlieb Stephanie (1741–1800) efter C.F. Bretzner (1748–1807).
 7. iranier

  iranier, iraner, invånare i Iran, i synnerhet benämning på den persisktalande etniska majoriteten i nuvarande Iran (där de utgör 65 % av befolkningen), liksom på de indoeuropeiska grupper (avestiska airya ’ädlingar’) som från andra årtusendet f.Kr. successivt utbredde sig i landet.
 8. Emmuska Orczy

  Orczy, Emmuska, 1865–1947, baronessa, brittisk författare av ungersk börd.
 9. sharif

  sharif, sharīf, i den muslimska världen vanligen en hashimit, dvs. en medlem av Muhammeds släkt.
 10. caballero

  caballero, ryttare; riddare, adelsman, ädling; i Spanien titel inom lågadeln.