1. självägande

  själ`vägande adj., ingen böjning ORDLED: själv--äg-ande
  Svensk ordbok
 2. samägande

  sam`ägande subst. ~t ORDLED: sam--äg-and-et
  Svensk ordbok
 3. sakägande

  sa`kägande subst. ~n, plur. ~ ORDLED: sak--äg-and-en
  Svensk ordbok
 4. inäga

  in`äga subst. ~n inägor ORDLED: in--äg-an
  Svensk ordbok
 5. målsägare

  må`lsägare subst. ~n äv. målsägarn, plur. ~, best. plur. målsägarna ORDLED: måls--äg-ar-en
  Svensk ordbok
 6. aktieägare

  aktieägare [ak`tsie-] subst. ~n äv. aktieägarn, plur. ~, best. plur. aktieägarna ORDLED: aktie--äg-ar-en
  Svensk ordbok
 7. jordägare

  jo`rdägare subst. ~n äv. jordägarn, plur. ~, best. plur. jordägarna ORDLED: jord--äg-ar-en
  Svensk ordbok
 8. målsägande

  må`lsägande subst. ~n, plur. ~ ORDLED: måls--äg-and-en
  Svensk ordbok
 9. godsägare

  godsägare [got`s-] subst. ~n äv. godsägarn, plur. ~, best. plur. godsägarna ORDLED: gods--äg-ar-en
  Svensk ordbok
 10. hemmansägare

  hemm`ansägare subst. ~n äv. hemmansägarn, plur. ~, best. plur. hemmansägarna ORDLED: hemm-ans--äg-ar-en
  Svensk ordbok