1. äga

  1ä`ga verb ägde ägt, pres. äger ORDLED: äg-er SUBST.: ägande (till 1)
  Svensk ordbok
 2. rum

  1rum´ subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: rumm-et
  Svensk ordbok
 3. skälig misstanke

  skälig misstanke, inom processrätten den lägre graden av misstanke om brott.
 4. stormfällning

  stormfällning av hela träd med vidhängande rotsystem sker vanligen när marken är ofrusen.
 5. utspinna sig

  u`tspinna sig verb utspann utspunnit, pres. utspinner ORDLED: ut--spinn-er
  Svensk ordbok
 6. Willard Bennett

  Bennett, Willard, 1903–87, amerikansk atomfysiker, professor vid North Carolina State University 1961–76.
 7. förmagar

  förmagar, de tre magavdelningar hos idisslare där cellulosanedbrytningen med hjälp av bakterier, svampar och protozoer äger rum.
 8. UML

  UML, förkortning för Unified Modeling Language, programspråk inom datorvärlden för beskrivning av modeller, med användning främst inom programvaruutveckling.
 9. abolition

  abolition, förordnande av regeringen att vidare åtgärd för att utreda eller lagföra brottslig gärning inte ska äga rum.
 10. dolomitisering

  dolomitisering, naturlig kemisk process i vilken kalksten helt eller delvis omvandlas till dolomitsten genom att kalciumkarbonatet i kalkstenen ersätts av kalciummagnesiumkarbonat.