1. äganderätt

  äganderätt, i juridisk mening den mest långtgående förfoganderätt som kan föreligga till en viss sak, en s.k. fullständig sakrätt.
 2. korsvist ägande

  korsvist ägande, detsamma som korsägande.
 3. äganderättsförbehåll

  äganderättsförbehåll, ägarförbehåll, förbehåll vid försäljning av egendom som avser säljarens rätt att efter köpeavtalets ingående kvarhålla äganderätten till dess att köparen fullgjort sin betalningsskyldighet.
 4. äganderättsutredning

  äganderättsutredning, enligt lagen om äganderättsutredning och legalisering ett förfarande för att klargöra äganderätten till fast egendom.
 5. äganderätt

  ä`ganderätt subst. ~en ORDLED: äg-ande--rätt-en
  Svensk ordbok
 6. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 7. Moderata samlingspartiet

  Moderata samlingspartiet, M, Moderaterna, politiskt parti, grundat 1904 under namnet Allmänna valmansförbundet.

 8. Liberalerna

  Liberalerna, L, 1934–90 Folkpartiet, 1990–2015 Folkpartiet liberalerna, politiskt parti, grundat 1934, med organisatoriska rötter i Frisinnade landspartiet, som bildades 1902.

 9. kommunism

  kommunism är en politisk lära med många olika inriktningar.
 10. Silvio Berlusconi

  Berlusconi, Silvio, född 29 september 1936, italiensk politiker och finansman, regeringschef 1994–95, 2001–06 och 2008–11.