1. slaveri

  slaveri, dels personlig ofrihet, dels ett system för hållande av slavar, med eller utan stöd i lagen.
 2. allemansrätt

  allemansrätt, rätt för var och en att vistas i naturen och att i skog och mark plocka vilda blommor, bär och svamp.
 3. allegori

  allegori, i litteratur och bildkonst en berättelse eller skildring som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.
 4. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 5. fitness

  fitness, ett inom evolutionsbiologin fundamentalt begrepp som innebär antingen en viss genotyps ökningshastighet i förhållande till andra genotyper i populationen eller en viss fenotyps relativa fortplantningsframgång.
 6. Drottningholm

  Drottningholm, kungligt lustslott på Lovön i Mälaren i Ekerö kommun, Uppland (Stockholms län), sedan 1981 kungafamiljens bostad.
 7. Svenska Dagbladet

  Svenska Dagbladet, SvD, obunden moderat daglig morgontidning, utgiven i Stockholm.

 8. enskild näringsidkare

  enskild näringsidkare, ägaren av en enskild firma.
 9. klassamhälle

  klassamhälle, samhälle där egendomsförhållandena är avgörande för maktfördelningen.
 10. kapitalist

  kapitalist, kapitalägare, ägare av produktionsmedlen i form av kapital.