1. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 2. intressent

  intressent, person som är engagerad och ekonomiskt intresserad i viss verksamhet eller visst företag.
 3. nationalekonomi

  nationalekonomi, samhällsvetenskapligt ämne som studerar hur ett samhälle använder sina resurser och vilka effekter ekonomisk-politiska åtgärder ger upphov till; studerar det ekonomiska livet i större skala.
 4. ledare

  ledare, i tidningar och tidskrifter den vanligen osignerade artikel som uttrycker publikationens åsikt i en aktuell fråga.
 5. Ostindiska kompaniet

  Ostindiska kompaniet, svenskt handelskompani som handlade med Östasien, grundat i Göteborg 1731 och formellt upplöst 1813.
 6. rarkning

  rarkning, renskiljning, det att skilja renarna i en sammanblandad hjord efter de olika ägarna.
 7. aktiebolag

  aktiebolag är en form för att äga och driva ett företag, till exempel ett konditori eller en fabrik.
 8. Rupert Murdoch

  Murdoch, Rupert, född 1931, australisk-amerikansk medieföretagare; huvuddelägare av och ledare för News Corp och 21st Century Fox, två världsomspännande mångmiljardkoncerner av tidningar, radio- och TV-bolag, främst inriktade på underhållning.
 9. intressentmodell

  intressentmodell, en utvidgning av synen på vilka som utövar ett (legitimt) inflytande på ett företags verksamhet, och därmed även av synen på hur inflytandet utövas.
 10. allmänning

  allmänning, ett av flera jordägare gemensamt ägt, ostyckat jordområde.