1. ägg

  ägg är något som har ett skal eller ett hölje och som innehåller ett djur som håller på att utvecklas.

 2. ägg

  ägg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ägg-et
  Svensk ordbok
 3. förlorade ägg

  förlorade ägg, detsamma som pocherade ägg.
 4. pocherade ägg

  pocherade ägg, förlorade ägg, ägg som sakta fått sjuda utan skal i vatten tills vitan stelnat och helt omsluter gulan.
 5. Columbi ägg

  Columbi ägg, benämning på en överraskande enkel lösning på ett problem som förefaller vara omöjligt att lösa och som i efterhand verkar självklar.
 6. Svenska kontrollanstalten för mejeriprodukter och ägg

  Svenska kontrollanstalten för mejeriprodukter och ägg, KMÄ, institution som fram till 1991 svarade för offentlig kvalitetskontroll av ost, smör och ägg.
 7. äggoljetempera

  äggoljetempera, målningsfärg där bindemedlet är uppvispat ägg.
 8. äggcell

  äggcell eller ägg kallas den honliga könscellen.

 9. äggproduktion

  äggproduktion, produktion av främst hönsägg. Även ägg av bl.a. anka, gås och vaktel förekommer i kommersiell produktion, framför allt i Östasien.
 10. äggvita

  äggvita, vita, proteinlösning innehållande främst ovalbumin, som i bl.a. fågelägg omger äggulan, äggcellen.