1. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.

 2. fosterutveckling

  fosterutveckling, fostrets utveckling under tiden från befruktningen av ägget tills att fostret föds, en period som hos människan omfattar 38 veckor.
 3. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 4. konkurrens

  konkurrens, i ekologin en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten förbrukar eller lägger beslag på en resurs som därmed inte blir tillgänglig för den andra.
 5. pingviner

  pingviner, Spheniscidae, den enda familjen i ordningen pingvinfåglar.
 6. ormbunkar

  ormbunkar, Pteridophyta, division växter med ca 9 000 nutida arter, de flesta fleråriga örtartade, men också trädartade finns.
 7. Arne Jacobsen

  Jacobsen, Arne, född 11 februari 1902, död 24 mars 1971, dansk arkitekt och formgivare.
 8. snäckor

  snäckor, Gastropoda, klass blötdjur som omfattar ca 100 000 nutida arter, vilka lever i alla miljöer utom där marken är konstant frusen och i de centrala delarna av vissa öknar.
 9. fullständig förvandling

  fullständig förvandling är när insekter utvecklas genom att vara först ägg, sedan larv, sedan puppa och till slut fullvuxen insekt.
 10. corona radiata

  corona radiata, krans av långsträckta, radiärt ordnade celler som omger äggcellen hos däggdjur.