1. Södra länken

  Södra länken, Stockholm, trafikled som förbinder Essingeleden i väster med Värmdöleden i öster, 6 km lång.
 2. bordsmargarin

  bordsmargarin, typ av matfett som utvecklats för att användas på bröd.
 3. Anders Piltz

  Piltz, Anders, född 1943, katolsk präst och professor i latin vid Lunds universitet.
 4. Kleinmann–Low-nebulosan

  Kleinmann–Low-nebulosan, kosmisk infrarödkälla, upptäckt 1967 av amerikanerna Douglas Kleinmann (född 1942) och Frank Low (född 1933).
 5. Lennart Josephson

  Josephson, Lennart, 1908–87, litteraturforskare, docent i Uppsala; jämför släktartikel Josephson.
 6. Korteweg–de Vries ekvation

  Korteweg–de Vries ekvation (efter den nederländske matematikern Diederik Johannes Korteweg, 1848–1941, och Gustav de Vries), differentialekvation ursprungligen uppställd som modell för långa vågor på grunt vatten.
 7. Leif Stinnerbom

  Stinnerbom, Leif, född 1956, riksspelman, teaterregissör och koreograf.
 8. faktorekologi

  faktorekologi, riktning inom socialekologi, dvs. den del av humanekologin som faller inom samhällsvetenskaperna (kulturgeografi, sociologi).
 9. nordiska språk

  nordiska språk, språk som huvudsakligen talas i Norden och som är sinsemellan nära besläktade: danska, färöiska, isländska, norska och svenska.
 10. Hola folkhögskola

  Hola folkhögskola, Prästmon, Västernorrland, folkhögskola grundad 1896 av liberalen Johan Sandler som en Grundtvigpräglad skola.