1. ägodel

  ä`godel subst. ~en ~ar ORDLED: ägo--del-en
  Svensk ordbok
 2. ägodelningsrätt

  ägodelningsrätt, äldre benämning på den domstol som avgjorde fastighetsbildningsmål.
 3. ägodelning

  ä`godelning subst. ~en ~ar ORDLED: ägo--del-ning-en
  Svensk ordbok
 4. gods

  gods, inom juridiken egendom, ägodelar, särskilt om lös egendom och om varor som ingår i transport.
 5. châtelaine

  châtelaine, under 1500-talet en kedja fäst vid kvinnodräktens bälte för nycklar, luktdosor och andra personliga ägodelar.
 6. ombegravning

  ombegravning, sekundär begravning , rit som utförs någon tid efter dödsfallet och den omedelbara begravningen i olika afrikanska och sydöstasiatiska samhällen för att markera att den avlidne slutgiltigt har lämnat samhället.
 7. Kronofogdemyndigheten

  Kronofogdemyndigheten är en myndighet som avgör om någon ska betala tillbaka en skuld och hur det ska göras.
 8. Egypten

  Egypten, stat huvudsakligen belägen i nordöstra Afrika; även Sinaihalvön i sydvästra Asien ligger inom Egyptens gränser.

 9. Bord, duka dig!

  Bord, duka dig! är en huvudsakligen europeisk men med européerna även till andra världsdelar spridd undersaga, vars tema är hur en fattig man, som av t.ex. djävulen begåvats med föremål som producerar rikedomar (självdukande bord, häst som bajsar pengar etc.), blir frånlurad dessa av en rik man.
 10. vikingatiden

  vikingatiden är namnet på en period i Nordens historia.