1. Finspång

  Finspång, kommun och tätort i Östergötland (Östergötlands län).

 2. enmansbolag

  enmansbolag, aktiebolag vars samtliga aktier ägs av en enda person.
 3. dödsbo

  dödsbo är allt sådant som ägs av en person som är död, se boutredning.
 4. Christian Krohg

  Krohg, Christian, 1852–1925, norsk konstnär och författare.

 5. Katrineholm

  Katrineholm, kommun och tätort i Södermanland (Södermanlands län).

 6. privatskog

  privatskog, skog som ägs av fysiska personer.
 7. bolagsskog

  bolagsskog, skog som ägs av aktiebolag, vilka vanligen också har egen skoglig förädlingsindustri.
 8. arvskifte

  arvskifte innebär att det som ägs av en död person delas upp mellan dem som har rätt att ärva, se boutredning.
 9. Läns-Posten

  Läns-Posten, centerpartistisk endagstidning för Örebro län, grundad 1950 som ersättare för Örebro Läns Jordbrukartidning.
 10. Cockburn

  Cockburn, brittiskt portvinshus som producerar högklassiga portviner.