1. Kvinnan tige i församlingen

  Kvinnan tige i församlingen, efter Första Korinthierbrevet 14:34 i äldre svenska bibelöversättningar: ”Edra kvinnor tige uti församlingarna” (NT 81: ”... skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna”).
 2. Sapfo

  Sapfo, född troligen ca 630 f.Kr., grekisk vislyriker från Lesbos.
 3. patriarkat

  patriarkat, familje- eller samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet.
 4. normalflora

   normalflora, sammanfattande term för normalt hos människa eller djur påträffade mikrober, i första hand bakterier och mikroskopiska svampar.

 5. Srebrenica

  Srebrenica, gruvstad i östra Bosnien och Hercegovina; 15 600 invånare (2014).

 6. kvinnans historia

  kvinnans historia, framställningar av kvinnans faktiska ställning i samhället och familjelivet samt av hur hon beskrivs inom konst, litteratur osv.
 7. myndighetsålder

  myndighetsålder, den ålder vid vilken en person blir myndig och därmed erhåller full rättslig handlingsförmåga.
 8. lönskaläge

  lönskaläge, äldre benämning på könsumgänge mellan ogift man och ogift kvinna.
 9. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 10. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.