1. Kvinnan tige i församlingen

  Kvinnan tige i församlingen, efter Första Korinthierbrevet 14:34 i äldre svenska bibelöversättningar: ”Edra kvinnor tige uti församlingarna” (NT 81: ”... skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna”).
 2. kvinnans historia

  kvinnans historia, framställningar av kvinnans faktiska ställning i samhället och familjelivet samt av hur hon beskrivs inom konst, litteratur osv.
 3. kvinnlig

  kvinn`lig adj. ~t ORDLED: kvinn-lig
  Svensk ordbok
 4. mikroförkalkning

  mikroförkalkning, liten kalkutfällning i kroppsvävnad med nedsatt eller avstannad funktion.
 5. dienöstrol

  dienöstrol, syntetisk substans med svag östrogen effekt.
 6. kvinnosakskvinna

  kvinnosakskvinna, äldre benämning på kvinna som tog del i kvinnorörelsen.
 7. Borum Eshøj-fyndet

  Borum Eshøj-fyndet, ekkistgravar från 1300-talet f.Kr (äldre bronsålder), påträffade i en storhög väster om Århus, Jylland, och utgrävda på 1870-talet.
 8. karikatyr

  karikatyr, porträttgenre, vanligen teckning eller gravyr, genom vilken karakteristiska drag i en (vanligen allmänt känd) persons utseende eller kroppsspråk överdrivs eller förstärks som ett led i en karaktärstolkning.
 9. brudkläderska

  brudkläderska kallades förr brudfrämma eller brudsäta.
 10. Stanley Elkin

  Elkin, Stanley, 1930–95, amerikansk författare.