1. äldreboende

  äldreboende, samlingsbenämning på olika boendeformer för äldre människor med särskilda behov av vård och service.
 2. sverigefinnar

  sverigefinnar, personer med finskt modersmål bosatta i Sverige, antingen som infödda eller som invandrare från Finland (sverigefinländare) och vilka oavsett medborgarskap identifierar sig med den sverigefinska etniska minoriteten.

 3. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, eller Socialdemokraterna, är ett politiskt parti i Sverige.

 4. äldreomsorg

  äldreomsorg, tidigare åldringsvård, den del av den kommunala socialtjänsten som tillhandahåller bostad, vård eller annan service till äldre personer.
 5. socialtjänst

  socialtjänst är det stöd som kommunen ger till invånare som behöver hjälp och inte kan få det på något annat sätt.
 6. socialgerontologi

  socialgerontologi, område inom gerontologin som undersöker samspelet mellan individ och social miljö under åldrandet, t.ex. reaktioner på de sociala förändringar som har att göra med pensionering eller en nära anhörigs död, och betydelsen av det sociala nätverket för välbefinnande och livstillfredsställelse.
 7. folkräkning

  folkräkning är en insamling och sammanställning av uppgifter om hur många personer som bor i ett land.
 8. ålderdomshem

  ålderdomshem, kommunal institution där äldre personer får helinackordering och har tillgång till vårdpersonal dygnet runt.
 9. ädelreformen

  ädelreformen, vanlig benämning på den reform som innebar att ansvaret för de lokala sjukhemmen för långtidssjuka och servicebostäderna för handikappade från 1992 övertogs av kommunerna från landstingen.
 10. förvaltningsrätt

  förvaltningsrätt, allmän förvaltningsdomstol i första instans.