1. Äldre Västgötalagen

  Äldre Västgötalagen, medeltida landskapslag, se Västgötalagen.
 2. äldrestödet

  äldrestödet, tidigare statligt bidrag (infört 1968) för arbetslösa som fyllt 55 år och som uppfyllde vissa villkor.
 3. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 4. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 5. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 6. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 7. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 8. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.
 9. Ryssland

  Ryssland, äldre statsbildning i Östeuropa.
 10. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.