1. äldrestödet

    äldrestödet, tidigare statligt bidrag (infört 1968) för arbetslösa som fyllt 55 år och som uppfyllde vissa villkor.
  2. USA

    USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).