1. Vänsterpartiet

  Vänsterpartiet är ett politiskt parti i Sverige.

 2. äldrevård

  äldrevård, se äldreomsorg.
 3. kommunalisering

  kommunalisering, överföring av ansvaret för en samhällsangelägenhet från staten till kommuner eller landsting.
 4. ettbarnspolitik

  ettbarnspolitik innebär att många familjer i Kina får skaffa bara ett barn.
 5. vårdyrken

  vårdyrken, samlingsbenämning på olika yrken inom hälso- och sjukvården med arbetsuppgifterna hälsoupplysning, förebyggande vård, sjukvårdande uppgifter som undersökningar och behandlingar, omvårdnad och forskning.
 6. Vardaga AB

  Vardaga AB, till 2013 Carema Care, företag med verksamhet inom vård och omsorg.
 7. Krokom

  Krokom är namnet på både en kommun och centralorten i Krokoms kommun, Jämtland. 

 8. Danvikshem

  Danvikshem, servicehus för äldrevård med såväl helinackordering som sjukhem för somatiskt, dvs. kroppsligt, långtidssjuka, beläget i Nacka vid inloppet till Stockholm.
 9. Sara Beischer

  Beischer, Sara, född Svensson 1983, författare, syster till Martin Svensson.
 10. Hans Lindström

  Lindström, Hans, född 1950, skämttecknare.