1. äldrevård

  äldrevård, se äldreomsorg.
 2. Vänsterpartiet

  Vänsterpartiet är ett politiskt parti i Sverige.

 3. kommunalisering

  kommunalisering, överföring av ansvaret för en samhällsangelägenhet från staten till kommuner eller landsting.
 4. vårdyrken

  vårdyrken, samlingsbenämning på olika yrken inom hälso- och sjukvården med arbetsuppgifterna hälsoupplysning, förebyggande vård, sjukvårdande uppgifter som undersökningar och behandlingar, omvårdnad och forskning.
 5. Sara Beischer

  Beischer, Sara, född Svensson 1983, författare, syster till Martin Svensson.
 6. Danvikshem

  Danvikshem, servicehus för äldrevård med såväl helinackordering som sjukhem för somatiskt, dvs. kroppsligt, långtidssjuka, beläget i Nacka vid inloppet till Stockholm.
 7. Hans Lindström

  Lindström, Hans, född 1950, skämttecknare.
 8. ettbarnspolitik

  ettbarnspolitik innebär att många familjer i Kina får skaffa bara ett barn.
 9. Krokom

  Krokom är namnet på både en kommun och centralorten i Krokoms kommun, Jämtland. 

 10. Carin Mannheimer

  Mannheimer, Carin, född Jacobson, 1934–2014, författare och regissör; jämför släktartikel Mannheimer.