1. älg

  älg är ett hjortdjur och Europas största landdjur.
 2. älgar

  älgar, de två största arterna i familjen hjortdjur, älg (europeisk älg) och amerikansk älg.
 3. älggräs

  älggräs, Filipendula , släkte rosväxter med tio arter fleråriga örter i norra tempererade regionen.
 4. älgjakt

  älgjakt, se älg.
 5. irländsk älg

  irländsk älg, annat namn på jättehjort.
 6. ekosystem

  ekosystem är allt liv och den icke levande miljö som finns i ett naturområde.

 7. älgfluga

  älgfluga, annat namn på insektsarten hjortfluga.
 8. älg

  älg [äl´j] subst. ~en ~ar ORDLED: älg-en
  Svensk ordbok
 9. brunbjörn

  brunbjörn, björn, äldre landbjörn, Ursus arctos, art i familjen björnar.

 10. rådjur

  rådjur är en art i familjen hjortdjur. De övriga svenska hjortdjuren är dovhjort kronhjort, ren och älg.