1. älg

  älg, europeisk älg, Alces alces, art i familjen hjortdjur.
 2. älgar

  älgar, de två största arterna i familjen hjortdjur, älg (europeisk älg) och amerikansk älg.
 3. älggräs

  älggräs, Filipendula , släkte rosväxter med tio arter fleråriga örter i norra tempererade regionen.
 4. älgjakt

  älgjakt, se älg.
 5. ekosystem

  ekosystem är allt liv och den icke levande miljö som finns i ett naturområde.

 6. älghundar

  älghundar, främst ett flertal spetsraser vilka specialiserats för jakt på älg, särskilt de norska älghundarna, jämthund och svensk vit älghund; även andra jakthundsraser kan dock användas vid älgjakt.
 7. älgskada

  älgskada, viltskada orsakad av älg, i första hand i form av betning av skog och växande gröda.
 8. Älghult

  Älghult, församling i Växjö stift, Uppvidinge kommun, Småland (Kronobergs län); 2 066 invånare (2016).

 9. älg

  älg [äl´j] subst. ~en ~ar ORDLED: älg-en
  Svensk ordbok
 10. irländsk älg

  irländsk älg, annat namn på jättehjort.