1. älg

  älg är ett hjortdjur och Europas största landdjur.
 2. älgar

  älgar, de två största arterna i familjen hjortdjur, älg (europeisk älg) och amerikansk älg.
 3. ekosystem

  ekosystem är allt liv och den icke levande miljö som finns i ett naturområde.

 4. ren

  ren är en art i familjen hjortdjur.
 5. brunbjörn

  brunbjörn, björn, äldre landbjörn, Ursus arctos, art i familjen björnar.

 6. ko

  ko, vuxet hondjur av nötkreatur och övriga oxdjur samt älg.
 7. rådjur

  rådjur är en art i familjen hjortdjur. De övriga svenska hjortdjuren är dovhjort kronhjort, ren och älg.
 8. kronhjort

  kronhjort är en art i familjen hjortdjur.
 9. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 10. Sör-Älgen

  Sör-Älgen, sjö i västra Västmanland; för belägenhet se landskapskarta Västmanland.