1. älska

  äl`ska verb ~de ~t ORDLED: älsk-ar SUBST.: älskande
  Svensk ordbok
 2. älskad

  äl`skad adj. älskat ORDLED: älsk-ad
  Svensk ordbok
 3. -älskare

  -älskare substantivisk slutled ~n äv. -älskarn, plur. ~, best. plur. -älskarna ORDLED: --älsk-ar-en
  Svensk ordbok
 4. älskare

  äl`skare subst. ~n äv. älskarn, plur. ~, best. plur. älskarna ORDLED: älsk-ar-en
  Svensk ordbok
 5. älskarinna

  älskarinn`a subst. ~n älskarinnor ORDLED: älsk-ar-inn-an
  Svensk ordbok
 6. Hiroshima – min älskade

  Hiroshima – min älskade, originaltitel Hiroshima mon amour, fransk-japansk film i regi av Alain Resnais (premiär 1959).

 7. älsklig

  äl`sklig adj. ~t ORDLED: älsk-lig
  Svensk ordbok
 8. Ganesha

  Ganesha, Ganesa (sanskrit Ganēsa eller Ganapati), hinduisk elefanthövdad gud, med betydelse framför allt i folklig religionsutövning.
 9. utilism

  utilism, sammanfattande benämning på de idéer som i Sverige förknippas med det s.k. Utilistiska samfundet, en organisation för fritänkare och radikaler som bildades 1888 och i vilken Viktor Lennstrand spelade en ledande roll.
 10. Gunilla Bergström

  Bergström, Gunilla, född 1942, författare och bilderbokskonstnär.