1. Älta

  Älta, ort i Nacka kommun, Södermanland (Stockholms län).

 2. magma

  magma, smält bergartsmaterial i litosfären, dvs. i jordskorpan och övre manteln.
 3. puddelprocessen

  puddelprocessen, process för tillverkning av smidesjärn, uppfunnen och patenterad 1783–84 av Henry Cort.
 4. smör

  smör, matfett bestående av 80 % mjölkfett samt vatten och andra ämnen från mjölk.
 5. älta

  2äl`ta subst. ~n ORDLED: ält-an
  Svensk ordbok
 6. älta

  1äl`ta verb ~de ~t ORDLED: ält-ar SUBST.: ältande, ältning
  Svensk ordbok
 7. Ava Gardner

  Gardner, Ava, 1922–90, amerikansk skådespelerska.
 8. kams

  kams, norrländsk rätt av råg- eller kornmjöl och riven potatis som formas till bullar och kokas i vatten.
 9. korsvirke

  korsvirke, byggnadskonstruktion som består av ramar av timmer, på utsatta ställen (t.ex. vid hörn och portar) förstärkta med snedsträvor, och med fyllning av tegelsten eller lera, i sistnämnda fall på en stomme av intappade lodräta stakar, mellan vilka virats halmrep eller stuckits vågräta, tunna slanor.
 10. ältan

  ältan, vag, äldre, folklig sjukdomsbenämning, vanligtvis på barnsjukdomar, vilken i mälarlandskapen och närmast söder därom främst avsåg rakitis men i andra bygder också kunde syfta på bl.a. matleda och frossan (malaria).