1. Älta

  Älta, ort i Nacka kommun, Södermanland (Stockholms län).

 2. magma

  magma, smält bergartsmaterial i litosfären, dvs. i jordskorpan och övre manteln.
 3. puddelprocessen

  puddelprocessen, process för tillverkning av smidesjärn, uppfunnen och patenterad 1783–84 av Henry Cort.
 4. smör

  smör, matfett bestående av 80 % mjölkfett samt vatten och andra ämnen från mjölk.
 5. Ava Gardner

  Gardner, Ava, 1922–90, amerikansk skådespelerska.
 6. älta

  2äl`ta subst. ~n ORDLED: ält-an
  Svensk ordbok
 7. älta

  1äl`ta verb ~de ~t ORDLED: ält-ar SUBST.: ältande, ältning
  Svensk ordbok
 8. korsvirke

  korsvirke, byggnadskonstruktion som består av ramar av timmer, på utsatta ställen (t.ex. vid hörn och portar) förstärkta med snedsträvor, och med fyllning av tegelsten eller lera, i sistnämnda fall på en stomme av intappade lodräta stakar, mellan vilka virats halmrep eller stuckits vågräta, tunna slanor.
 9. ältan

  ältan, vag, äldre, folklig sjukdomsbenämning, vanligtvis på barnsjukdomar, vilken i mälarlandskapen och närmast söder därom främst avsåg rakitis men i andra bygder också kunde syfta på bl.a. matleda och frossan (malaria).
 10. tegelslagning

  tegelslagning, tillverkningssätt för tegel. Tegelslagning har förekommit i Sverige sedan medeltiden.