1. Älta

  Älta, ort i Nacka kommun, Södermanland (Stockholms län).

 2. älta

  2äl`ta subst. ~n ORDLED: ält-an
  Svensk ordbok
 3. älta

  1äl`ta verb ~de ~t ORDLED: ält-ar SUBST.: ältande, ältning
  Svensk ordbok
 4. ältan

  ältan, vag, äldre, folklig sjukdomsbenämning, vanligtvis på barnsjukdomar, vilken i mälarlandskapen och närmast söder därom främst avsåg rakitis men i andra bygder också kunde syfta på bl.a. matleda och frossan (malaria).
 5. lerpuddling

  lerpuddling, teknisk term för tätning av t.ex. dammar med lerpuddel, en stampad, för vatten ogenomtränglig massa av lera, ev. blandad med fin sand.
 6. lerbråka

  lerbråka, lerbråk , trätunna med en tjock lodrät stång, nedtill försedd med taggar, vilken drogs runt medelst hästvandring.
 7. Sillhövda

  Sillhövda, f.d. församling i Karlskrona kommun, Blekinge (Blekinge län).
 8. puddelprocessen

  puddelprocessen, process för tillverkning av smidesjärn, uppfunnen och patenterad 1783–84 av Henry Cort.
 9. tegelslagning

  tegelslagning, tillverkningssätt för tegel. Tegelslagning har förekommit i Sverige sedan medeltiden.
 10. kams

  kams, norrländsk rätt av råg- eller kornmjöl och riven potatis som formas till bullar och kokas i vatten.