1. älv

  älv är detsamma som flod.
 2. Göta älv

  Göta älv, Sveriges största flod både med avseende på avrinningsområde och vattenföring.
 3. älvor

  älvor, övernaturliga väsen som i svensk tradition uppträder kollektivt och tänks hålla till ute i naturen, vanligen i kullar, gravhögar, berg och skogar.
 4. Torne älv

  Torne älv, finska Tornionjoki, älv i Sverige och Finland; 510 km lång.

 5. Kemi älv

  Kemi älv, finska Kemijoki, älv i norra Finland; medelvattenföring 550 m 3/s, avrinningsområde 51 400 km 2 vid mynningen i norra Bottenviken.
 6. Älvsborgsbron

  Älvsborgsbron, vägtrafikbro över Göteborgs hamninlopp mellan Sandarna på södra sidan av Göta älv och Färjenäs på Hisingen.
 7. älvakungen

  älvakungen, älvornas kung, folkloregestalt. Älvakungen har varit tämligen okänd i Skandinavien, utom i några medeltidsballader.
 8. älva

  älva, se älvor.
 9. Älvsbyn

  Älvsbyn är centralort i Älvsbyns kommun i Norrbotten och ligger vid Piteälven.
 10. älvdalsmål

  älvdalsmål, sammanfattande benämning på de särpräglade folkmålen längs Österdalälven i och omkring Älvdalen i västra Dalarna (jämför Dalarna, Dialekter), men även på folkmålen i Älvdals härad i nordligaste Värmland (jämför Värmland, Dialekter), främst de mål som talas i bygderna längs Klarälven och de norskinfluerade målen i norra Fryksdalen, där dialekten i Södra Finnskoga räknas som en finnbygdsvariant av det norska solørmålet.