1. älv

  älv är detsamma som flod.
 2. Göta älv

  Göta älv, Sveriges största flod både med avseende på avrinningsområde och vattenföring.
 3. Torne älv

  Torne älv, finska Tornionjoki, älv i Sverige och Finland; 510 km lång.

 4. älvdalsmål

  älvdalsmål, sammanfattande benämning på de särpräglade folkmålen längs Österdalälven i och omkring Älvdalen i västra Dalarna (jämför Dalarna, Dialekter), men även på folkmålen i Älvdals härad i nordligaste Värmland (jämför Värmland, Dialekter), främst de mål som talas i bygderna längs Klarälven och de norskinfluerade målen i norra Fryksdalen, där dialekten i Södra Finnskoga räknas som en finnbygdsvariant av det norska solørmålet.
 5. älvor

  älvor, övernaturliga väsen som i svensk tradition uppträder kollektivt och tänks hålla till ute i naturen, vanligen i kullar, gravhögar, berg och skogar.
 6. Kemi älv

  Kemi älv, finska Kemijoki, älv i norra Finland; medelvattenföring 550 m 3/s, avrinningsområde 51 400 km 2 vid mynningen i norra Bottenviken.
 7. Älvsborg

  Älvsborg är ett namn på två borgar vid Göta älv nära Göteborg.
 8. Älvdalen

  Älvdalen, församling i Västerås stift, Älvdalens kommun, Dalarna (Dalarnas län); 4 886 invånare (2016).

 9. Älvdalen

  Älvdalen, kommun i Dalarna och Härjedalen (Dalarnas län).

 10. Älvkarleby

  Älvkarleby, kommun i Uppland (Uppsala län).