1. ämbete

  ämbete, högre statlig eller kyrklig befattning.
 2. ämbete

  ämbete, ämbetsverk eller myndighet (t.ex. Riksantikvarieämbetet).
 3. ämbete

  ämbete, inom skråväsendet beteckning för mästarnas särskilda sammanslutningar (t.ex. skräddareämbetet); även detsamma som för skrå.
 4. kyrkligt ämbete

  kyrkligt ämbete, sammanfattande benämning på de uppdrag av oftast livsvarig karaktär som i kristna kyrkor överlämnas genom en vigningshandling med bön och handpåläggning (”ordination”, ”avskiljning”).
 5. ämbete

  äm`bete subst. ~t ~n ORDLED: ämbet-et
  Svensk ordbok
 6. mandarinrock

  mandarinrock, västerländsk benämning på ett överplagg som bars av ämbetsmän i gamla Kina.
 7. skråväsen

  skråväsen, ett system för organisation i synnerhet av hantverk där yrkesutövarna är sammanslutna i föreningar, skrån, med särskilda privilegier.
 8. ämbetsman

  ämbetsman, hantverkare inom skråväsendet; se ämbete.
 9. tjänsteköp

  tjänsteköp, förvärv av tjänst eller ämbete mot ersättning, se ackord.
 10. cargosystem

  cargosystem, en serie religiösa ämbeten av olika rang i central- och sydamerikanska jordbrukarsamhällen.