1. ämne

  ämne, skolämne, t.ex. engelska, matematik och svenska.
 2. ämne

  ämne, inom kemin grundämne (element) eller kemisk förening.
 3. ämne

  ämne, i tekniken avskuren eller gjuten bit av råmaterial, t.ex. av metall eller trä, avsett för vidare bearbetning.
 4. cancerogena ämnen

  cancerogena ämnen, karcinogener, substanser som kan framkalla cancer hos högre stående djur eller hos människor.
 5. SO-ämnen

  SO-ämnen, förkortning för grundskolans samhällsorienterande ämnen.
 6. programgemensamt ämne

  programgemensamt ämne, ämne i gymnasieskolan som ger programmet dess profil.
 7. NO-ämnen

  NO-ämnen, vanlig förkortning för grundskolans naturorienterande ämnen.
 8. samhällsorienterande ämnen

  samhällsorienterande ämnen, SO-ämnen, vid sidan av naturorienterande ämnen en grupp orienteringsämnen i grundskolan, innefattande geografi, hembygdskunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap.
 9. naturorienterande ämnen

  naturorienterande ämnen, NO-ämnen, vid sidan av samhällsorienterande ämnen en grupp orienteringsämnen i grundskolan innefattande biologi, kemi, och fysik.
 10. organiska ämnen

  organiska ämnen är ett annat namn för organiska föreningar.