1. ämne

  ämne, skolämne, t.ex. engelska, matematik och svenska.
 2. ämne

  ämne, inom kemin grundämne (element) eller kemisk förening.
 3. ämne

  ämne, i tekniken avskuren eller gjuten bit av råmaterial, t.ex. av metall eller trä, avsett för vidare bearbetning.
 4. ämne

  äm`ne subst. ~t ~n ORDLED: ämn-et
  Svensk ordbok
 5. programgemensamt ämne

  programgemensamt ämne, ämne i gymnasieskolan som ger programmet dess profil.
 6. gymnasiegemensamt ämne

  gymnasiegemensamt ämne är ett ämne eller en kurs som ingår i alla program på gymnasieskolan och som alla elever läser.
 7. oförtvålbart ämne

  oförtvålbart ämne, fettlösligt organiskt ämne som, efter förtvålning av fettet, kan extraheras ur tvållösningen med olika lösningsmedel.
 8. främmande ämne

  främmande ämne, kontaminant, ämne som då det förekommer i livsmedel kan utgöra en hälsorisk.
 9. groningshämmande ämne

  groningshämmande ämne, substans som motverkar växtfröns groning.
 10. ytaktivt ämne

  ytaktivt ämne, substans som dels nedsätter ytspänningen när den löses i vatten eller vattenlösningar, dels påverkar ytspänningen mellan två vätskor.