1. SO-ämnen

  SO-ämnen, förkortning för grundskolans samhällsorienterande ämnen.
 2. NO-ämnen

  NO-ämnen, vanlig förkortning för grundskolans naturorienterande ämnen.
 3. cancerogena ämnen

  cancerogena ämnen, karcinogener, substanser som kan framkalla cancer hos högre stående djur eller hos människor.
 4. naturorienterande ämnen

  naturorienterande ämnen, NO-ämnen, vid sidan av samhällsorienterande ämnen en grupp orienteringsämnen i grundskolan innefattande biologi, kemi, och fysik.
 5. samhällsorienterande ämnen

  samhällsorienterande ämnen, SO-ämnen, vid sidan av naturorienterande ämnen en grupp orienteringsämnen i grundskolan, innefattande geografi, hembygdskunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap.
 6. organiska ämnen

  organiska ämnen är ett annat namn för organiska föreningar.
 7. farliga ämnen

  farliga ämnen, samlingsbenämning på ämnen som verkar genom strålning, smitta eller gifter.
 8. Läsning i blandade ämnen

  Läsning i blandade ämnen, kulturtidskrift utgiven 1797–1801 av Georg Adlersparre.
 9. praktisk-estetiska ämnen

  praktisk-estetiska ämnen, i grundskolan samlingsbenämning på ämnena bild, musik, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap samt slöjd.
 10. flyktiga organiska ämnen

  flyktiga organiska ämnen, VOC (engelska volatile organic compounds), kolföreningar som till följd av låg kokpunkt lätt övergår i gasform och därigenom kan få spridning via atmosfären.