1. nationella prov

  nationella prov är gemensamma prov för alla elever i grundskolan och gymnasieskolan i Sverige.
 2. syror

  syror är kemiska föreningar som kan avge vätejoner (protoner). 

 3. baser

  baser är kemiska föreningar som kan ta upp vätejoner (protoner).

 4. Soxhlet-extraktion

  Soxhlet-extraktion, kontinuerlig vätskeextraktion av fasta, ofta svårlösliga ämnen enligt en metod införd av Franz von Soxhlet (1848–1926), professor i agrikulturkemi i München 1879–1913.
 5. koncentrationsläsning

  koncentrationsläsning, studiemetod där ämnena inte läses jämsides enligt gängse veckoschema, utan där ett begränsat antal ämnen (ibland ett enda) läses under en sammanhängande period.
 6. programgemensamt ämne

  programgemensamt ämne, ämne i gymnasieskolan som ger programmet dess profil.
 7. planet

  planet, typ av kropp i bana kring en stjärna.
 8. ekonomiprogrammet

  ekonomiprogrammet, treårig högskoleförberedande utbildning i gymnasieskolan.
 9. naturvetenskapsprogrammet

  naturvetenskapsprogrammet, treårig högskoleförberedande utbildning i gymnasieskolan.
 10. humanistiska programmet

  humanistiska programmet, treårig högskoleförberedande utbildning i gymnasieskolan.