1. nationella prov

  nationella prov är gemensamma prov för alla elever i grundskolan och gymnasieskolan i Sverige.
 2. syror

  syror är kemiska föreningar som kan avge vätejoner (protoner). 

 3. baser

  baser är kemiska föreningar som kan ta upp vätejoner (protoner).

 4. koncentrationsläsning

  koncentrationsläsning, studiemetod där ämnena inte läses jämsides enligt gängse veckoschema, utan där ett begränsat antal ämnen (ibland ett enda) läses under en sammanhängande period.
 5. Soxhlet-extraktion

  Soxhlet-extraktion, kontinuerlig vätskeextraktion av fasta, ofta svårlösliga ämnen enligt en metod införd av Franz von Soxhlet (1848–1926), professor i agrikulturkemi i München 1879–1913.
 6. planet

  planet, typ av kropp i bana kring en stjärna.
 7. programgemensamt ämne

  programgemensamt ämne, ämne i gymnasieskolan som ger programmet dess profil.
 8. cyaninfärgämnen

  cyaninfärgämnen, en färgämnesklass som har stor betydelse inom den fotografiska industrin på grund av ämnenas stora ljuskänslighet.
 9. temastudier

  temastudier, fördjupningsuppgift i grundskola inom de obligatoriska ämnenas ram, som lärare och elever väljer och som kan fullgöras i längre sammanhängande pass.
 10. individuell utvecklingsplan

  individuell utvecklingsplan, IUP, dokument med skriftliga omdömen vilket används vid utvecklingssamtal i grundskolan.