1. ända

  4än`da verb ~de ~t ORDLED: änd-ar SUBST.: ändande
  Svensk ordbok
 2. ända

  3än`da subst. ~n ändor ORDLED: änd-an
  Svensk ordbok
 3. ända

  2än`da subst. ~n ~r el. än`de ~n ändar ORDLED: änd-an, änd-en
  Svensk ordbok
 4. ända

  1än`da adv.
  Svensk ordbok
 5. ändartär

  ändartär, pulsåder som saknar förbindelser (anastomoser) med någon annan pulsåder.
 6. ändamålsbestämmelse

  ändamålsbestämmelse, term som med något växlande betydelse används i juridiskt språkbruk.
 7. ändamålsetik

  ändamålsetik, teleologisk etik , detsamma som konsekvensetik; jämför teleologi.
 8. ändamålsorsak

  ändamålsorsak, orsak vars verkan förklaras genom angivandet av ett mål, en avsikt eller en funktion som verkan bidrar till att uppnå.
 9. ändamålet helgar medlen

  ändamålet helgar medlen, grundsats tillskriven Jesuitorden av den tyske filosofihistorikern J.G. Buhle i hans ”Lehrbuch der Geschichte der Philosophie” (1800) som ett led i den traditionella polemiken mot jesuiterna, vilka ansågs vara alltför inflytelserika.
 10. till ända

  till än`da äv. tillän`da adv. ORDLED: till--ända
  Svensk ordbok