1. änder

  änder, sammanfattande namn på de mindre arterna i andfågelfamiljen Anatidae, vilken också omfattar gäss och svanar.
 2. glykogen

  glykogen, en polysackarid som i kroppen utgör en upplagringsform av glukos.
 3. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 4. glukagon

  glukagon, polypeptidhormon bestående av 29 aminosyror, vilket bildas i så kallade A-celler (alfaceller) i bukspottkörtelns langerhansska öar.

 5. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 6. nässeldjur

  nässeldjur, Cnidaria, stam vattenlevande djur som omfattar ca 11 000 nu levande arter och har världsvid utbredning i alla hav.
 7. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.
 8. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 9. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.
 10. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.