1. ändalykt

  än`dalykt subst. ~en ORDLED: ända--lykt-en
  Svensk ordbok
 2. Lactantius

  Lactantius ( Lucius Caecilius Firmianus Lactantius), död efter 317, latinsk kristen författare från den romerska provinsen Africa.
 3. Peter Lovesey

  Lovesey, Peter, pseudonym Peter Lear, född 1936, brittisk författare.
 4. lykta

  2lyk`ta verb ~de ~t ORDLED: lykt-ar SUBST.: lyktande
  Svensk ordbok
 5. lycka

  3lyck`a verb lyckte lyckt, pres. lycker ORDLED: lyck-er SUBST.: lyckande
  Svensk ordbok