1. ändamålet helgar medlen

  ändamålet helgar medlen, grundsats tillskriven Jesuitorden av den tyske filosofihistorikern J.G. Buhle i hans ”Lehrbuch der Geschichte der Philosophie” (1800) som ett led i den traditionella polemiken mot jesuiterna, vilka ansågs vara alltför inflytelserika.
 2. ändamålsorsak

  ändamålsorsak, orsak vars verkan förklaras genom angivandet av ett mål, en avsikt eller en funktion som verkan bidrar till att uppnå.
 3. ändamål

  än`damål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ända--mål-et
  Svensk ordbok
 4. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 5. ändamålsbestämmelse

  ändamålsbestämmelse, term som med något växlande betydelse används i juridiskt språkbruk.
 6. yttrandefrihet

  yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
 7. ändamålsetik

  ändamålsetik, teleologisk etik , detsamma som konsekvensetik; jämför teleologi.
 8. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H 2O.
 9. flygplan

  flygplan, luftfarkoster som klassificeras på olika sätt efter konstruktion och ändamål.
 10. radioaktivitet

  radioaktivitet är strålning med hög energi som alstras av radioaktiva ämnen.