1. ändamålet helgar medlen

  ändamålet helgar medlen, grundsats tillskriven Jesuitorden av den tyske filosofihistorikern J.G. Buhle i hans ”Lehrbuch der Geschichte der Philosophie” (1800) som ett led i den traditionella polemiken mot jesuiterna, vilka ansågs vara alltför inflytelserika.
 2. FN

  FN, Förenta Nationerna, internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut.

 3. yttrandefrihet

  yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
 4. moské

  moské, byggnad för den muslimska bönen.
 5. återvinning

  återvinning, återföring av använt material eller flytande restprodukter i tillverkningsprocesser (materialåtervinning) eller i odling.

 6. inre befruktning

  inre befruktning, befruktning som sker inne i honans kropp, ofta med hjälp av parningsorgan så att sperma införs direkt i honan.
 7. tull

  tull, statlig avgift som tas ut vid import av vissa varor (importtull) eller i sällsynta fall vid export (exportavgift).
 8. kyrka

  kyrka, kyrkobyggnad, byggnad för den kristna gudstjänsten.
 9. fotografi

  fotografi, foto, framställning av bilder på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkas av ljuset.
 10. Jesuitorden

  Jesuitorden, egentligen Jesu Sällskap (latin Societas Jesu, förkortat SJ), romersk-katolsk manlig orden av präster och lekbröder, grundad av Ignatius av Loyola, stadfäst 1540 av påven Paul  III.