1. ändamålsenlig

  än`damålsenlig adj. ~t ORDLED: ända-måls--en-lig
  Svensk ordbok
 2. Södra länken

  Södra länken, Stockholm, trafikled som förbinder Essingeleden i väster med Värmdöleden i öster, 6 km lång.
 3. konkret arbete

  konkret arbete, term i Marx värdelära för det arbete som skapar bruksvärde.
 4. ekosymtom

  ekosymtom, en upprepning av annans rörelser och kroppsställning ( ekopraxi, ekokinesi) eller tal ( ekolali), vilken sker automatiskt och inte är ändamålsenlig eller möjlig att kontrollera.
 5. sakens natur

  sakens natur, argument som i rättsliga sammanhang används för att i fall där det saknas klart lagstöd eller stöd i praxis välja den lösning som av domstolen uppfattas som mest ändamålsenlig.
 6. Svenska Försäkringsföreningen

  Svenska Försäkringsföreningen, sammanslutning av enskilda personer inom och utom försäkringsbranschen, stiftad 1875.
 7. salongsvagn

  salongsvagn, järnvägsvagn med bekvämt inredda större eller mindre kupéer, huvudsakligen avsedda för slutna sällskap.
 8. koncession

  koncession, tillstånd som lämnas av myndighet att bedriva viss verksamhet eller näring.
 9. andelstvättstuga

  andelstvättstuga, kollektiv tvättstuga som drevs av en förening.
 10. teknikupphandling

  teknikupphandling, anskaffningsprocess som syftar till att genom teknisk utveckling skapa ändamålsenliga produkter.