1. ändra

  än`dra verb ~de ~t ORDLED: ändr-ar SUBST.: ändrande, ändring
  Svensk ordbok
 2. ändrat förfogande

  ändrat förfogande, postal tjänst som innebär att t.ex. begäran om postförskott annulleras av avsändaren eller att en försändelse lämnas ut till annan person än adressaten.
 3. ändra sig

  än`dra sig verb ändrade ändrat ORDLED: ändr-ar
  Svensk ordbok
 4. intermolekylära krafter

  intermolekylära krafter är krafter mellan partiklar som gör att till exempel molekyler binder till varandra i vätska eller fast form.

 5. piggvar

  piggvar är en art av flundra (plattfisk) som i Sverige finns längs kusterna upp till Åland.
 6. blåsfiskar

  blåsfiskar, kulfiskar, Tetraodontidae, familj blåsfiskartade fiskar med ca 120 arter, de flesta marina.
 7. gyttja

  gyttja, organisk jordart, bildad i insjöar och skyddade havsvikar, främst genom nedbrytning utan syretillträde av sedimentära djur- och växtrester.
 8. skiftnyckel

  skiftnyckel är ett verktyg som man använder för att dra åt eller lossa muttrar.
 9. reflexion

  reflexion betyder inom optiken att ljus återkastas från en yta.

 10. Lissajous-figurer

  Lissajous-figurer (efter den franske fysikern Jules A. Lissajous, 1822–80) uppstår vid samverkan av två mot varandra vinkelräta sinussvängningar, förutsatt att svängningarnas frekvenser står i enkla heltalsförhållanden till varandra; se bild.