1. äpple

  äpple är den viktigaste frukten i Sverige och övriga Nordeuropa.

 2. äpple

  äpp`le subst. ~t ~n ORDLED: äppl-et
  Svensk ordbok
 3. äpplevecklare

  äpplevecklare, Cydia pomonella , art i fjärilsfamiljen vecklare.
 4. äpplefrukt

  äpplefrukt, detsamma som kärnfrukt.
 5. äpplemask

  äpplemask, larven av fjärilsarten äpplevecklare.
 6. äpplegallkvalster

  äpplegallkvalster, se päron- och äpplegallkvalster.
 7. äpplepäron

  äpplepäron, annat namn på växtarten sandpäron.
 8. äpplekart

  äpplekart se äppelkart
  Svensk ordbok
 9. äpplesyra

  äpplesyra se äppelsyra
  Svensk ordbok
 10. äpplekaka

  äpplekaka se äppelkaka
  Svensk ordbok